Prognoza walutowa na 2023 rok Euro po 5 zł?

Frank miałby osiągnąć poziom 4,40 zł w III kwartale nadchodzącego roku. Nie wszystkich cechuje jednak aż tak duży optymizm – część ekspertów uważa, że możliwe będzie uzyskanie wartości 4,50 zł, ale dopiero pod koniec 2023 roku. Wrzesień przyniósł dalsze wzrosty notowań pary walutowej CHF/PLN i pod koniec miesiąca ustanowiła ona kolejny szczyt, na poziomie 5,13, a od początku października oscyluje w zakresie 4,90 – 5,00. Umocnienie się franka względem złotego wynika głównie z decyzji banków centralnych.

prognoza franka szwajcarskiego

Przełożyć się to powinno na spadek GBP/PLN poniżej 5,0 jeszcze w 2023 r. W naszej opinii kurs franka nieustająco będzie wzrastał w ciągu najbliższych miesięcy, bowiem tak jak Polska, również Szwajcaria mierzy się aktualnie z inflacją, której zasięg jest globalny. Podniesienie stóp procentowych przez Szwajcarię i dalsze umacnianie się waluty sprawi, że nie będziemy zastanawiać się, co z frankiem, bo może on nawet osiągnąć poziom 6 zł. Paradoksalnie wysoki i stale rosnący kurs franka jest powodem do zadowolenia dla części Frankowiczów. Dotyczy to osób, które spłacały zadłużenie bezpośrednio w szwajcarskiej walucie oraz zdecydowały się na pozwanie banku i dochodzenie nieważności umowy.

Kredyty frankowe były niezmiernie popularne w Polsce mniej więcej do połowy 2008 roku. Czyli momentu, w którym kurs franka szwajcarskiego został uwolniony przez Szwajcarski Bank Centralny . Nie przeszkadzało to jednak sprzedawcom zawierać ogromnej ilości kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Przypomnijmy tylko, że były to kredyty indeksowane lub denominowane we franku szwajcarskim.

Zdecydowano się podnieść trzy podstawowe stopy procentowe o 75 pb. Gdyby kurs franka gwałtownie wzrósł, to zmiana byłaby odczuwalna dla kredytobiorców. Na szczęście wielu z nich przygotowuje się na takie okoliczności i kupuje franki w okresach, gdy są one tańsze.

Kursy walut bez jednego trendu, kurs euro spokojny, kurs dolara rozchwiany, funt zyskuje (komentarz z 18.01.

Z tego powodu nie jest właściwe dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki przykłady i cytowane osiągnięcia nie stanowią obietnicy przyszłych wyników. Konkretne indywidualne wyniki mogą być inne i nie można ich zagwarantować. Informacje podawane podczas tej sesji oraz dostarczone materiały służą wyłącznie celom edukacyjnym. Wszelkie przykłady służą wyłącznie celom szkoleniowym i poglądowym. Tomasz Rozmus ani żaden przedstawiciel TRADE BAY LIMITED nie są maklerami giełdowymi, brokerami ani doradcami inwestycyjnymi.

Przyczyn takiego stanu rzeczy możemy doszukiwać się głównie w wejściu polski do Unii Europejskiej, a więc znaczącego zwiększenia naszej siły gospodarczej. Historia umacniania się złotego dobiegła końca w sierpniu 2008 roku, gdzie w dołku za jednego szwajcarskiego franka trzeba było zapłacić zaledwie 2,04 zł. Moment wybuchu kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych wszystko zmienił. Od tego momentu kurs polskiej złotówki – również do CHF – zaczął spadać.

Rewolucja w kodeksie pracy. Projekt ustawy skracającej czas pracy już w Sejmie

„Pesymistyczne oczekiwania części obserwatorów w kontekście sytuacji energetycznej w Europie nie sprawdziły się, a Europejski Bank Centralny agresywnie podnosi stopy procentowe pomimo widma recesji. Zakładamy, że EBC będzie kontynuował proces i zakończy go później niż Fed, co powinno wspierać kurs EUR/USD i oddziaływać w kierunku spadku kursu USD/PLN” – dodaje. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Christine Lagarde, prezes EBC podkreśliła, że w strefie euro może dojść do podnoszenia stóp procentowych, do takiego poziomu, który ograniczy wzrost gospodarczy. Natomiast na posiedzenie EBC w październiku br.

To przy rekordowo wysokim kursie oznacza korzyści dla Frankowicza wynikające z różnic kursowych. Do tego dochodzą także zyski wynikające z ustawowych odsetek za Pulsowany handel forex opóźnienie (obecnie 12 proc.), które bank jest zobligowany zapłacić za czas trwania postępowania sądowego. Obecnie frank szwajcarski kosztuje około 5,06 zł.

Skorzystaj z kalkulatora walut i przekonaj się, ile możesz zaoszczędzić. Załóż darmowe konto i zacznij korzystnie wymieniać walutę. Zyskaj czas dzięki szybkiej realizacji transakcji wymiany walut. Platyna ma bardzo dużo miejsca na solidne wzrosty. Technicznie wygląda najlepiej i może przynieść duże zyski w 2018 roku.

Kurs euro 12 stycznia w okolicach 4,7

Czy kurs fran­ka szwaj­car­skie­go będzie sta­bil­ny? Wie­le spe­cja­li­stów ma trud­no­ści z dokład­ny­mi odpo­wie­dzia­mi na te pyta­nia. Prze­wi­du­je się jed­nak, że kurs fran­ka może oscy­lo­wać wokół 5 zł co zde­cy­do­wa­nie nie jest dobrą infor­ma­cją dla Fran­ko­wi­czów. Eks­per­ci bio­rą tak­że pod uwa­gę zbli­ża­ją­cy się kry­zys ener­ge­tycz­ny oraz moż­li­we kolej­ne pod­wyż­ki stóp pro­cen­to­wych przez Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy. Nale­ży przy­po­mnieć, że na począt­ku lute­go 2022 r. Śred­ni kurs fran­ka szwaj­car­skie­go oscy­lo­wał wokół 4,40 zł.

  • Frankowicze, którzy kupowali walutę w kantorach nieco zyskiwali z uwagi na eliminację tzw.
  • Prawdopodobnie nie przyniesie istotnych przetasowań w notowaniach walut.
  • Szwajcaria od wielu miesięcy wyróżnia się wyjątkowo niską stopa inflacji.
  • Waluta frank szwajcarski w Polsce budzi szczególne emocje ze względu na setki tysięcy osób posiadających kredyty waloryzowane do CHF.

Kilka miesięcy później tę barierę naruszył dolar. Rajd amerykańskiej waluty od początku roku, gdy kurs wynosił ok. 3,90 zł, osiągał Zapisz datę – Finance Magnates London Summit 2022 wówczas skalę niemal 30 proc. Frank szwajcarski, osiągając historyczne szczyty, kosztował nawet 5 zł i kilkanaście groszy.

KURS FRANKA PROGNOZY

W praktyce analiza EURCHF sprowadza się do analizy technicznej, a także uwzględniania ważniejszych informacji z kalendarza ekonomicznego dotyczących strefy euro i Szwajcarii. Jeśli osoba, która musi kupić franka szwajcarskiego, zdecyduje się porównać koszt walut we wszystkich kantorach i bankach, będzie musiała podróżować do wszystkich instytucji i porównywać różne oferty. Kurs franka szwajcarskiego do złotego w kantorach od dawna należy do najbardziej stabilnych. Dodatkowo, Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl wskazywał w swoim poniedziałkowym raporcie, że najbliższy tydzień stoi pod znakiem ważnych danych, które mają wpływ na notowania złotego.

Jak będzie się kształtował kurs franka?

Na skutek tej decyzji kurs franka umocnił się znacząco względem złotówki. Przed ogłoszeniem podwyżki stóp w Szwajcarii w dniu 13 czerwca 2022 średni kurs CHF wynosił 4,46 złotego, a obecnie kształtuje się na poziomie 4,97 złotego.

Chociaż z pewnymi korektami, ale jednak trend był zauważalny na szerszym wykresie, co obrazuje grafika poniżej. Kurs szwajcarskiej waluty szczególnie interesuje Polaków, którzy zaciągnęli kredyty właśnie w tej walucie. Obserwują to też prawnicy, specjalizujący się w tych kwestiach.

Frank wówczas podrożał z 3,50 zł do 5,19 zł, a na koniec dnia cena spadła do 4,31 zł. Jak przekonuje dr Kwiecień, teraz mamy zupełnie inną sytuację, bo kurs nie jest Pallad budować na rekordowym szczycie jak rynek zaciska ponownie regulowany. Nie ma też poważnych zawirowań rynkowych jak upadek Lehman Brothers w 2008 r. Ekspert przyznaje, że w tym roku kurs franka faktycznie powędrował do 5 zł.

Kurs euro 29 grudnia poniżej 4,7

Na skutek tej decyzji kurs franka umocnił się znacząco względem złotówki. Przed ogłoszeniem podwyżki stóp w Szwajcarii w dniu 13 czerwca 2022 średni kurs CHF wynosił 4,46 złotego, a obecnie kształtuje się na poziomie 4,97 złotego. Osiągnął maksimum na poziomie bliskim rekordu z początku marca, kiedy dobijał do 5 złotych.

prognoza franka szwajcarskiego

Jednak w czerwcu nastąpiła pewna zmiana i Szwajcarski Bank Narodowy nieoczekiwanie podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Tendencja wzrostu wartości złotego ma szansę utrzymać się także w 2023 r., ale jego pierwsza część może przynieść wyhamowanie. Bezpiecznej przystani przyciągał kapitał w miarę narastania strachu i niepewności.

SNB na podwyżkę zdecydował się po raz pierwszy od piętnastu lat, a na dodatek zrobił to przed Europejskim Bankiem Centralnym. Podobną decyzję podjął także amerykański FED – System Rezerwy Federalnej, który realizuje zadania banku centralnego USA. Podwyżki stóp zapadnie prawdopodobnie w połowie grudnia br.

O takie zawieszenie rat możesz ubiegać się już po złożeniu pozwu przeciwko bankowi. Wówczas, jeżeli sąd przychylnie rozpatrzy wniosek, a coraz częściej wymiar sprawiedliwości przyznaje w tej sprawie racje powodowi, frankowicz nie musi uiszczać comiesięcznych rat aż do prawomocnego wyroku. Amerykańska waluta jest w wyraźnym odwrocie po tym, jak rynek daje już tylko nieco ponad 20 proc. Szans na 50 punktową podwyżkę stóp procentowych przez FED na posiedzeniu 1 lutego, oraz razem z ruchem… Para EURCHF to relacja wartości euro do franka szwajcarskiego, która rzadko jest powodem przyśpieszonego pulsu inwestorów. Słaba zmienność, a wręcz długie okresy konsolidacji sprawiają, że jest to para typowo trendowa.

Jak sprawdzić prognozę kursu franka

Kurs EUR/PLN koncentrował się wokół poziomu 4,59 generując niewielką amplitudę zmian. Nieco odmienne były nastroje na pozostałych walutach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele osób zastanawia się, jak zabezpieczyć swój kapitał, żeby go nie pożarła.

Jakie prognozy dla franka szwajcarskiego?

W obecnej sytuacji nie pomaga zbliżający się kryzys energetyczny, który wpływa na wszystkie gałęzie gospodarki. Nie wiemy też kiedy zakończy się wojna, a w dodatku można się spodziewać kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Szwajcarię. W 2023 roku kurs franka może przekroczyć granicę 5 zł.

W październiku była mowa o 4,45 zł, a po listopadzie już 4,55 zł. We wrześniu ‘22 konsensus leżał na poziomie 4,75 zł. Już nikt nie ma odwagi prognozować, że złoty powróci do formy sprzed marca ’20 – co byłoby tożsame ze spadkiem kursu euro do strefy 4,25-4,35 zł. Gdyby dziś frankowiczom przyszło tyle zapłacić za franka, nie mielibyśmy tyle spraw frankowych w sądzie, a co za tym idzie, tyle unieważnionych umów w całości i rezerw bankowych. Kredytobiorcy, którzy wówczas zdecydowali się na podpisanie aneksu umożliwiającego spłatę rat w CHF mogą spodziewać się dodatkowych zysków.

W czerwcu oraz lipcu inflacja wyniosła 3,4 procenta, a w sierpniu 3,5 procenta. Natomiast cel inflacyjny, jaki został założony przez szwajcarski bank centralny wynosił 2 procenty. Zdaniem władz cel ten zostanie osiągnięty dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku. Podwyżka stóp procentowych wyniosła 50 punktów bazowych, co spowodowało iż podstawowa stopa procentowa w Szwajcarii osiągnęła poziom -0,25 procenta.

Leave a Comment